วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2555

การเรียน computer สัปดาห์ที่สี่

เรียนการใช้งาน microsoft excel
พื้นฐานด้านต่างๆ
- การใส่สูตร
- การใช้ตัวเพิ่มลูกน้ำ
- การเรียงตัวเลขหรือเรียงลำดับงาน
-การจัดความกว้างของตาราง
-การใช้หัวตารางสำเร็จรูป
-การจัดตัวอักษรและตัวเลขในช่องตาราง

brgoodboy@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น