วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555

การเรียน computer สัปดาห์แรก

ออกไปสอนเกี่ยวกับการใช้งาน microsoft powerpoint โดยมีรายการนำเสนอดังนี้
1 เมนูต่างๆของ power point 2007 และการทำงานของเมนูต่างๆ คร่าวๆ เช่น2 การเสนอการทำ hyperlink เชื่อมโยงข้อมูลไปยังส่วนต่างๆของข้อมูลภายใน power point
 - เชื่อมโยงจากหน้าแรกไปหน้าต่างๆภายในสไลด์เดียวกัน
- เชื่อมโยงจากสไลด์ไปยังข้อมูลภายนอกเช่น file เสียง,file วิดีโอ,fileภาพ, file word,file excel,เป็นต้น
- เชื่อมโยงจากสไลด์ไปยัง web page หรือเชื่อมโยงข้อมูลกับ internet


3 การเสนอการใส่ file เสียงและfile ภาพยนตร์
  

- ชนิดของ file เสียงที่ใส่ได้ใน power point 2007
 - การใส่ file เสียงแบบเล่นทั้งสไลด์การนำเสนอ
- การใส่ file เสียงแบบเล่นแบบแผ่นต่อแผ่นสไลด์
 - การใส่ file เสียงแบบเล่นอัตโนมัติ
 - การใส่ file เสียงแบบเล่นเมื่อคลิก
 - ชนิดของ file ภาพยนตร์ ที่ใส่ได้ใน power point 2007
- การใส่ภาพยนตร์ลงในสไลด์การนำเสนอ
-แบบเล่นอัตโนมัติและแบบเล่นเมื่อคลิกเมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น