วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555

งาน computer 2 งาน

งาน 1 การใช้งาน microsoft powerpoint
งาน 2 การใช้งาน microsoft word
ที่สอนในห้องทั้ง 2 สัปดาห์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น