วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

เรียนคอมพิวเตอร์สัปดาห์ที่สาม-เทคนิคการใช้โปรแกรม photoshop cs3 ตอนที่ 2

ต้องเขียนเป็นตอนที่ 2 เพราะเทคนิคที่ผมได้ใช้ในงานแต่งภาพนั้นมีค่อนข้างเยอะ ก็เอามาจากเวบนะครับ แต่ก็เป็นเทคนิคที่ผมได้ใช้จริงด้วยก็เลยยกมา มาต่อกันเลยดีกว่า

[13]เทคนิคการลบพื้นหลัง บางทีเราต้องการนำส่วนประกอบไปใช้กับภาพอื่นๆ ก็สามารถทำได้หลายวิธีแต่วิธี ยังไงใครมีวิธีอื่นเด็ดก็ส่งมากันได้ครับ มาดูวิธีการทำเลยดีกว่า

ขั้นตอนการทำ
1. เปิดภาพที่เราต้องการลบพื้นหลังขึ้นมา2. ให้เราปลดล็อครูปภาพก่อนโดย Double Click ที่รูปกุญแจที่ Layer ของรูปภาพ แล้วกด OK3. หลังจากนั้นให้เราเลือกเครื่องมือ Color Range โดยเข้าไปที่เมนู Select --> Color Range หลังจากนั้นจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เรากำนดขอบเขตที่เราจะลบ4. หลังจากที่เรากด OK โปรแกรมก็จะกำหนดขอบเขตโดย Selection5. หลังจากนั้นกด Delete แล้วก็ทำซ้ำแบบเดิมไปเรื่อย (แต่อย่าลืมยกเลิกเส้น Selection แล้วค่อยทำขั้นตอนซ้ำ)6. เพียงเท่านี้เราก็สามารถเลือกลบเอาส่วนที่เราไม่ต้องการได้แ้ล้ว ดังภาพ7. ลองนำเทนนิคนี้ไปใช้กันดูนะครับ[14] สร้างตัวอักษร เบลอ


1.ในที่นี้ขอยกตัวอย่างเป็นการตกแต่งตัวหนังสือโดยใช้เครื่องมือ Blur Tool ขั้นตอนแรก เปิดงานใหม่ขึ้นมา 1 งานทำการเทสีพื้นหลังลงไป ดังรูป พิมพ์ตัวอักษรลงไป
เืมื่อพิมพ์ตัวอักษรลงไปแ้ล้วให้เลือกที่ Layer ของตัวอักษรแล้วคลิกเม้าท์ขวาแล้วเลือกที่ Rasterize Layer เพื่อทำการเลี่ยนโหมดตัวอักษรให้อยู่ในโหมดของรูปภาำพ ดังรูป


2.เลือกเครื่องมือ Blur Tool

เราสามารถปรับขนาดหัวแปรงตามต้องการได้ที่ เมนูบาร์
3.นำ Blur Tool เลือก Layer ที่ต้องการทำให้เบลอ แล้ว Click ที่ตัวอักษรนั้นทำการ Click จนทั่วตัวอักษร
4.เมื่อ Click จนทั่วตัวอักษรแล้วเราก็จะำได้ ภาพตัวอักษรที่มีลักษณะเบลอๆ กันแล้ว ดังรูป
ยังมีขั้นตอนการทำเบลออีกวิธีหนึ่งโดยการกำหนดค่าความเบลอของภาพได้ที่ Filter/Blur แล้วเลือก Blur หรือ Blur more โปรแกรมก็จะปรับภาพให้เป็นภาพเบลอเอง

[15]การระบายสีภาำพโดยใช้เครื่องมือ Brush Tool 1.เลือกภาพที่ต้องการระบาย แล้วเปิดไฟล์ภาำพนั้นขึ้นมา
2.เลือกส่วนของภาพที่เราต้องการระบายสี โดยใช้เครื่องมือ Lasso หรือเครื่องมือ Marquee เพื่อเลือก Select เฉพาะส่วนของรูปก็ได้แล้วแต่ความถนัด

3.เมื่อเลือกส่วนที่ต้องการระบายได้แล้ว ก็ทำการเลือกเครื่องมือ Brush Tool แล้วเลืิอก Foreground Color โดยสามารถเลือก Foreground color ได้ที่ีี่แถบเครื่อง แล้วเลือกสีที่ต้องการ
แล้วนำเครื่องมือ Brush Tool ไประบายในส่วนที่เรา Select ไว้ เึครื่องมือ Brush Tool จะเลือกระบายสีในเฉพาะ่ส่วนที่เราได้ Select ไว้เท่านั้น เพิ่ม-ลด ความหนาของการลงสีที่ Opacity ที่แถบ Option ด้านบนนะคะ


4.เมื่อระบายภาพเสร็จแล้วเราก็จะำได้ภาพที่มีความสวยแตกต่างจากภาพเดิม ท่านสามารถแก้ไขเพิ่มเติมภาพที่ได้นั้นใหม่้ก็ได้แล้วแต่ความต้องการ หรือสามารถนำไปประยุกต์ใช้ตกแต่งภาพอื่นๆก็ได้


 

[16]การใช้เครื่องมือ Clone Stamp Tool 


เครื่องมือ Clone Stamp จะนิยมใช้ในการรีทัชภาพ ลบริ้วรอยต่าง ๆ โดยใช้หลักการ ทำสำเนาภาพจากจุดหนึ่งไปยัง
อีกจุดหนึ่ง เป็นการยืมภาพจากบริเวณด้านข้างมาใช้
1.เปิดไฟล์ภาำพที่ต้องการขึ้นมา จะเห็นว่าภาพนั้นมีข้อความอยู่ ซึ่งเราไม่ต้องการ เราก็เริ่มจัดการลบข้อความส่วนเกินนั้นออก ดังนี้


2.เลือกเครื่ืองมือ Clone Stamp Tool ที่แถบเครื่องมือ นำเครื่องมือ Clone Stamp ไปวางไว้ในส่วนที่เราต้องการ โดยการกด Alt+Click เพื่อเป็นการเก็บรายละเอียดของส่วนที่เราต้องการ แล้วนำมาแก้ไขส่วนเกินที่เราไม่ต้องการออก แล้วก็ใช้เครื่องมือ Clone Stamp คลิกทับบริเวณที่เราไม่ต้องการนั้น ส่วนที่เราไม่ต้องการนั้นก็จะหายไป
ซึ่งเราสามารถปรับขนาดของ Clone Stamp ตามต้องการได้ที่ เมนูบาร์
เพียงเท่านี้ส่วนเกินที่เราไม่ต้องการบนภาพก็จะหายไป
 

[17] การทำ mosaic เพื่อการ เซ็นเซอร์ภาพ 


การทำ mosaic เพื่อการเซ็นเซอร์ให้กับภาพ
1. เตรีียมภาพที่ต้องการเซ็นเซอร์ขึ้นมา

2. ใช้ Rectangular Marquee Tool ครอบจุดที่ต้องการ เซ็นเซอร์

3. ไปที่ Filter > Pixelate > Mosaic

4. จากนั้นจะมี Tool มาให้เลือกว่าจะทำ Mosaic ให้หนา หรือ บางแค่ไหน แล้วกด OK

5. เท่านี้เราก็จะได้ ภาพ เซ็นเซอร์แบบ mosaic แล้วล่ะครับ


[18] การใช้เครื่องมือ Gradint Tool 


การใช้งาน Gradint Tool
ขั้นตอนแรกของ Gradint Tool นั้นอยู่ก่อนที่จะเลือกใช้ งาน Gradint Tool ด้วยซ้ำไปครับ แต่กลับไปอยู่ที่การเลือก Foreground และ Background ให้เป็นคนละสีกันเท่านั้นนะครับ
ตัวอย่าง ผม ทำเป็นสี มาตรฐานให้ดูกันง่ายๆนะครับ คือ สีดำ กับ สีขาว

ต่อมา ไปที่ถังสี และคลิกขวา เปลี่ยน ถังสีให้เป็น Gradint Tool (บางเครื่องจะเป็น Gradint Tool อยู่แล้วแต่ปรกติ ค่า Default จะเป็น ถังสี ครับ)

จากนั้นรูปแบบของ เมาส์จะกลายเป็น กากะบาท จะต่างจาก กากะบาทของ Rectangular Marquee Tool นิดหน่อยตรงที่มี จุดหัวท้าย

เมนูด้านบนคือ

ถ้าเลือกอันแรก แล้ว ลาก เพื่อทำการใช้งาน ผลลัพธ์ คือ

ถ้าเลืิอก อันที่ 2 แล้ว ลาก เพื่อทำการใช้งาน ผลลัพธ์ คือ

ถ้าเลืิอก อันที่ 3 แล้ว ลาก เพื่อทำการใช้งาน ผลลัพธ์ คือ

ถ้าเลืิอก อันที่ 4 แล้ว ลาก เพื่อทำการใช้งาน ผลลัพธ์ คือ

ถ้าเลืิอก อันที่ 5 แล้ว ลาก เพื่อทำการใช้งาน ผลลัพธ์ คือ

คงจะไม่ยากนะครับ

[19]
เทคนิคการทำภาพถ่าย กลาย เป็นภาพ เขียน สีน้ำ ด้วย Photoshop 7.0
มาทำภาพถ่ายให้กลายเป็นภาพ สีน้ำ กันเถอะ
1.เตรียมภาพที่ต้องการใช้ขึ้นมา

2. ไปที่ Filter > Artistic > Paint Daubs

2. ปรับ ระดับ สีแปรง และ ความละเอียดตามความต้องการ

3. แค่นี้ก็จะได้ ภาพ เขียนสีน้ำ จากภาพภ่ายแล้วครับ


[20]  การทำแว่นขยายด้วย Photoshop 

1. เตรียมภาพที่ต้องการใช้งาน มาก่อนเลยครับ เป็นรูปใหญ่ๆ นะครับ อันนี้ผมย่อให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆ

2. เตรียมรูปแว่นขยายไว้ ไดคัดให้เรียบร้อย

3. นำรูปแว่นขยายไว้ด้านหน้ารูป

4. ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ Layar รูปแว่นขยาย เพื่อเปิด Layer style ขึ้นมา Blend Mode เลือก Multiply เลือกสีดำ  Opacity = 59 %  Distance = 3px   Size = 6 px

>>>

5. ใช้ Eliptical Marquee Tool  ทำ Selection ด้านในกด Ctrlc + C   และ Ctrl+v  เพื่อทำให้รูปอยู่ใน Layer ใหม่

>>>

6. เลือก Move-Tool แล้วเลือก Show Bounding Box จากนั้นไปที่ select > inverse selection แล้ว ย่อรูปรอบนอก

>>>

>>>

>>>

>>>

7 . เลือกดับเิบิ้ลคลิกที่ Layer 3 (ที่เป็นกลม ๆ อย่างเดียวอ่ะครับ)  เพื่อเปิด Layer style ขึ้นมาเลือก   Blend Mode เลือก Normal  Opacity = 51%     Distance = 5px    Size = 50 px จากนั้นเลือก Stroke เลือก Size 6 เลือก สีดำ

>>>

>>>

>>>

8. จากนั้นทำเงาสะท้อนด้วยการเปิด Layer ใหม่มาอีก 1 Layer  ใช้ Eliptical Marquee Tool  ทำ Selection เป็นวงรีด้านหน้าสุด จากนั้นใส่สีขาวลงไป

>>>

9. จากนั้นตัดให้พอดีกับขอบกับแว่นขยาย  จากนั้นดับเบิ้ลคลิ๊กที่ Layer นี้ เพื่อเปิด Layer style ขึ้นมาเลือก

>>>

ผลลัพท์ จะได้ดังนี้ครับ

**** ถ้าท่านต้องการรูป แว่นขยายแบบเดียวกับผม ดาวน์โหลดที่นี่ครับ  Download

[21]กระดาษปลิว ด้วย Photoshop


1. Ctrl + N เพื่อเปิด เอกสารใหม่ขึ้นมาเลือก Contents เป็น White

2. นำภาพที่ต้องการใช้งานมาวางไว้

3. เปิด Layerใหม่ ขึ้นมาด้านล่างรูปที่ต้องการใช้ลงสีขาวใน Layer นี้

4. ใน Layer นี้ใช้ Reatangular Marquee Tool   ลากทำ Selaction ด้านนอกของรูปภาพจากนั้นกด Ctrl + Alt +I เพื่อ Inverse จุด Selaction ให้อยู่รอบนอก แล้วกด Delete

ผลของ Ctrl + Alt +I

5. กลับขึ้นไปที่ Layer ที่เป็นรูป กด Ctrl+E เพื่อ Merge Down (รวมภาพ) กับภาพสีขาวที่ทำไว้เมื่อกครู่

ผลของ Ctrl + E

6. ดับเบิ้ลคลิก ที่ Layer นี้เพื่อเปิด Layer style ขึ้นมาเลือก Drop Shadow ปรับแต่งเงาตามใจชอบเลยครับ

ปรับ Layer style

ผลของการใส่ Layer style

7. จากนั้นไปที่ Edit > Transform > Perspective ดึงช่วงล่างเล็กน้อย

ดึงจากมุมภาพเพียงเล็กน้อยพอนะครับ

ผลของการดึงภาพ

8. จากนั้นไปที่ Edit > Transform > Rotate 90 CW

ผลของ Edit > Transform > Rotate 90 CW

9. จากนั้นไปที่ Filter > Distort > Shear และจากนั้นปรับความ โค้งงอ ของภาพตามต้องการ

ส่วนของ Shear

ผลของ Shear

10. จากนั้นไปที่  Edit > Transform > Rotate 90 CW  อีกครั้ง เพื่อให้ภาพกลับมาเป็นแนวนอนเหมือนเดิม

แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับ

คุณอาจปรับแต่ง background ใหม่ตามชอบเลยนะครับ
[22]
การทำภาพขาว - ดำ ให้เป็นภาพสี
1. เตรียมภาพขาวดำ ที่ต้องการเปลี่ยนเป็นภาพสีขึ้นมา

2. ใช้ Pen Tool ทำ Selection  ในส่วนใบหน้าและจุจอื่นที่ต้องการให้เป็นสีเนื้อ

3. จากนั้นไปที่ Color ด้านข้าง เลือกสีที่ใกล้เคียงสีเนื้อของผิวคน จากนั้นไปที่ในส่วนของ Layer เพื่อเพิ่ม Layer ใหม่และไปที่ ถังสี แล้วเทสีใส่ ด้านใน จุด Selection ที่ทำไว้อยู่ใน Layer ใหม่นะครับ

จากนั้นมาเพิ่ม Layer

เมื่อเทสีลงไปจะเห็นภาพแบบนี้

4. เปลี่ยนค่า Blending ในส่วนของ Layer ให้เป็น Color

เมื่อเปลี่ยนค่า Blending

5. จากนั้นใช้ Pen Tool ทำ Selection ใส่วนของตาและปากใน Layer ที่เป็นสีเนื้อและกด Delete

เมื่อตัดส่วนตาและปากออก

6. จากนั้นใช้ Pen Tool ทำ Selection ใส่วนของปากเพิ่ม Layer ใหม่ ไปที่ Color ด้านข้าง เลือกสีที่ใกล้เคียงสีของปากคนแล้วไปที่ ถังสี แล้วเทสีใส่ ด้านในจุด Selection ที่ทำไว้ อยู่ใน Layer ใหม่นะครับ

จากนั้นมาสร้าง Layer ใหม่

มาเลือกสี

หลังจากนั้นก็เทสีลงไป

7. เปลี่ยนค่า Blending ในส่วนของ Layer ให้เป็น Color เช่นกันจากนั้นใช้ Pen Tool ทำ Selection ในส่วนเส้นผม

ผลจากการเปลี่ยนค่า Blending

ทำ Selection

8. จากนั้นไปที่ Color ด้านข้าง เลือกสีของเส้นผม เพิ่ม Layer ใหม่ แล้วไปที่ ถังสี แล้วเทสีใส่ด้านใน จุด Selection ที่ทำไว้อยู่ใน Layer ใหม่นะครับเปลี่ยน ค่า Blending ในส่วนของ Layer ให้เป็น Color เช่นกัน

หลังจากนั้นให้สร้าง Layer ใหม่


เปลี่ยนค่า Blending

ผลของการเปลี่ยนค่า Blending

9. จากนั้นกลับไปที่ Layer ที่เป็นส่วนของสีผิว กด Ctrl+U เพื่อปรับสีผิวให้สดใสมากขึ้น

การ Hue สี

ผลลัพธ์ของการ Hue

10. จากนั้นกลับไปที่ Layer ที่เป็นส่วนของปาก กด Ctrl+U เพื่อปรับสีปากให้สดใสมากขึ้น

กด Ctrl+U และ Hue

ผลของการ Hue

11. จากนั้นกลับไปที่ Layer ในส่วนของเส้นผม ไปที่ Select > Color Range ใช้ Eyrdroppel Tool เลือกจุด Selection ที่เส้นผม (Color Range จะทำ Selection ให้โดย อัตโนมัติ ไม่ต้องสนใจว่า Selection จะเกินเส้นผมหรือไม่ เพราะ Layer นี้เรามีแต่เส้นผมอยู่แล้วครับ) แ้ล้วกด Ctrl+U เพื่อปรับสีผมให้สดใสมากยิ่งขึ้น

Select > Color Range

เลือกจุด Selection ด้วย Color Range

ผลของ Color Range

ผลของการปรับสี

12. ตอนนี้ ถ้าสังเกตุดีๆจะเห็นว่า สีผิวนั้นอาจจะยังไม่ค่อยเนียนนะครับ ให้เพิ่ม Layer มา 1 Layer โดย Layer นี้ให้ปรับ Opacity ประมาณ 25% นะครับอยู่หน้า Layer สีผิว จากนั้นไปที่ Color ด้านข้าง เลือกสีในลักษณะ สีรองพื้น (ของแ้ป้งพับ เช่น สีออก น้ำตาล แดง หรือสีที่ใกล้เคียงสีเนื้อ)

เลือกสี

ปรับ Opacity

13 ใช้เครื่องมือ Bush Tool ปรับ Opacity : ประมาณ 26% เลือก Bush แบบฟุ้งแล้วค่อยๆ ระบายที่สีผิว

จากนั้นเปรียบเทียบรูปกับรูปต้นฉบับนะครับ
Before (รูปต้นฉบับ)

After (รูปทีีทำการเปลี่ยนสี)


[23]เปลี่ยนสีมะเขือเทศในพริบตาด้วย Color Replacement

ขั้นตอนที่ 1
เปิดโปรแกรม Adobe Photoshop CS ขึ้นมา จากนั้นก็ไปเปิดไฟล์รูปภาพที่ต้องการจะแก้ไขสีของรูปภาพขึ้นมา โดยการคลิ้กที่เมนูคำสั่ง File > Open... จะแสดงไดอะล็อกบ็อกซ์ Open ให้คลิ้กเลือกโฟลเดอร์และเลือกรูปภาพที่ต้องการ เมื่อได้รูปภาพที่แล้วให้คลิ้กปุ่ม Open


ขั้นตอนที่ 2 :
เมื่อแสดงรูปภาพที่ต้องการในหน้าต่างโปรแกรมแล้ว ให้ไปคลิ้กเลือกสีที่ต้องการจะแทนที่สีเดิม ในส่วน ฟอร์กราวนด์ จะแสดงไดอะล็อกบ็อกซ์ Color Picker เพื่อคลิ้กเลือกเฉดสีที่ต้องการ เมื่อได้สีที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ให้ไปคลิ้กปุ่ม OK

ขั้นตอนที่ 3 :

ให้ไปคลิ้กที่เครื่องมือ Color Replacement Tool จากส่วน Tools ในส่วนนี้จะมีเครื่องมืออยู่ 3 ส่วนอาจแสดงส่วนใดส่วนหนึ่ง ได้แก่ Healing Brush Tool, Patch Tool, Color Replacement Tool


ขั้นตอนที่ 4 :
ก็มาถึงเวลาที่สำคัญในการแปลงโฉมมะเขือเทศของเราแล้ว โดยให้ใช้เครื่องมือ Color Replacement Tool ป้ายลงไปบนพื้นผิวของรูปภาพที่ต้องการ แต่หากเคอร์เซอร์เป็นรูปเครื่องหมายวงกลมแล้วมีขีดขวาง (Image-005.jpg) ต้องไปเปลี่ยนโหมดของรูปภาพให้เป็น RGB Color เสียก่อนโดยการคลิ้กเมนูคำสั่ง Image > Mode > RGB Colorขั้นตอนที่ 5 :
ค่อยๆ ใช้เมาส์ละเลงสีไปเรื่อยๆ เมื่อใช้เมาส์ระบายหรือป้ายสีลงบนผลมะเขือเทศจนทั่วถึง เรียกว่าหาสีเดิมไม่เจอแล้ว คราวนี้ก็จะได้สีใหม่ของมะเขือเทศเป็นผลใหม่ไฉไลกว่าเดิมทันที อาจเมื่อยมือบ้างแต่ก็สนุกดีใช่มั้ยครับ

[24]
Smart Tip แต่งภาพ: ลดความสว่างส่วนเกิน

ภาพถ่ายที่สว่างเกินไป (Overexposed) จะสูญเสียรายละเอียดในส่วนที่สว่างไปอย่างที่ไม่สามารถเรียกกลับคืนได้ ดังนั้นการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลให้เผื่อให้มืดเล็กน้อย ดีกว่าที่จะให้ภาพสว่างเกินไป

ในตัวอย่างนี้ บริเวณที่เราสนใจคือเรือสว่างจนขาว เราพอจะช่วยให้ภาพนี้ดูดีขึ้นได้โดยการลดความสว่างลง แต่ถ้าเราลดความสว่างทั้งภาพ ก็จะทำให้บางส่วนมืดดำไปเลย ด้วยวิธีนี้เราสามารถเลือกลดความส่วนเฉพาะส่วนที่สว่างมากๆ ได้

1. เมื่อเปิดภาพที่จะแก้ไขขึ้นมาแล้ว กดคีย์ Ctrl+Alt+~ เพื่อเลือกเฉพาะส่วนที่สว่างขึ้นมา จะเห็นกรอบเส้นประในบริเวณที่เลือก2. กดคีย์ Ctrl+J เพื่อคัดลอกเลเยอร์ใหม่ขึ้นมา ซึ่งในเลเยอร์ที่เกิดขึ้นมาใหม่นี้ จะมีเฉพาะส่วนสว่างของภาพที่เลือกไว้ติดมาเท่านั้น3. คลิกเลือกเลเยอร์ใหม่นี้ แล้วปรับความสว่างโดยใช้เครื่องมือ Levels โดยเลือกที่ Image > Adjustments > Layers4. ปรับลดความสว่างโดยลากหัวลูกศรสีเทา (อันกลาง) ไปทางขวา ดูผลลัพธ์ที่ได้จนพอใจแล้วคลิกปุ่ม OK ก็จะได้ภาพที่มีรายละเอียดดีขึ้น

[25]

โคลนนิ่งอย่างงายโดยใช้ Layer Mask
1. เลือกรูปมาโดยรูปต้องเป็นรูปที่มีสถานที่เดียวกัน ถ้าใช้ขาตั้งกล้องถ่าย จะทำให้รูปดูเนียนขึ้น และไม่ต้องแต่งอะไรมาก
2. นำรูปเข้ามาไว้ใน photoshop
3. เลือกที่ layer2 จากนั้นให้ click add layer mask
4. จากนั้นเลือก Rectangular Marquee Tool ---> ลากในส่วนพื้นที่ที่คู่แฝดเรายืนอยู่
5. click ขวาที่ layermask --> disable layer mask ---> เทสีดำบริเวณที่เราเลือกไว้ในข้อ 4.
6. click ขวา ---> enable layer mask
  

[26]
ทำริมฝีปากให้สวยงามด้วยLip Gloss โดย Photoshop
1. เปิดรูปที่ต้องการในโฟโต้ช้อป
2. ใช้ Pen Tool ในการเลือกรูปริมฝีปากค่ะ แล้วทำการกด Ctrl+C แล้วจึง Crtl+V
3. ไปที่ Filter>Artistic>Plastic Wrap ตั้งค่าได้เลยค่ะ จะออกมาคล้ายๆกับรูปด้านล่าง
4. ทำการตกแต่งให้สวยงามโดยเลือกตั้งค่าเป็น Lighten , Overlay หรือ Screen ก็ได้ค่ะ แล้วแต่ความสวยงามนะคะ
เรียบร้อยแล้วค่ะ ริมฝีปากที่สวยงามด้วย Lip Gloss
 
เพิ่มคำอธิบายภาพ

หลักๆก็มีเพียงเท่านี้ ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น